главная о нас министерства жилье семья работа учеба здоровье права потребителя законы путешествия культура бизнес иммиграция русская швеция форум контакт

Культура и искусство в Швеции
 
 
 
Объявления о сдаче и съеме галлереи

Загляните пока на сайт

www.swedenart.se или шведское искусство

 

Дружеский шарж в Стокгольме в Швеции
 
 
 
 • Konstnarsnamnden - Fordelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnarer inom bild- och formomradet samt inom ton-, scen- och filmomradena.
 • Statens konstrad - Har sedan 1937 forsett statliga myndigheter med samtida konst.
 • Konst i Orebro lan - Bygger natverk inom regionen och skapar forutsattningar for samarbete och konstnarlig utveckling inom bildkonstomradet, sprider konstintresset till barn och ungdomar, starker konstens professionella sfar och utvecklar kontakter mellan konstnarer, beslutsfattare och organisationer.
 • Konst pa Gotland - Information om konstverksamheten i Gotlands Kommun och konstkonsulentens verksamhet.
 • Konstkonsulenterna Vastra Gotaland - Beskriver konstkonsulenternas verksamhet i Vastra Gotaland.
 • Kulturkonsulent.se - Kulturkonsulent Christina Lindvall-Nordin kan anlitas for foredrag, utstallningar och artiklar om konst, kulturarv, tradgardskonst, kultur och antikviteter. Gor aven guidningar, visningar med mera.
 • Lanskonstkonsulenten i Sormland - Konstkonsulentens arbete i Sormland, aktulla handelser, sormlanska konstnarer. Lank till ovriga konstkonsulenter i Sverige
 • Lanskonstnarerna i Norrbotten - Lanskonstnarernas uppgift ar att uppmuntra norrbottningar i alla aldrar till nya projektideer och aktiviteter.
 • Lanskonstnarerna i Ostergotland - Arbetar med debatt, konstnarer, projekt m.m.
 • 00TAL - Litteratur- och konsttidskrift som kommer ut fyra ganger om aret. Varje nummer har ett speciellt tema, t.ex. modern poesi eller hypokondri.
 • ARTES - tidskrift for litteratur, konst och musik - Svenska Akademiens, Konstakademiens, Musikaliska Akademiens samt Samfundet de nios tidskrift.
 • Boksoffan 2.0 - Kulturtidskrift om bocker, konst och nya medier. En specialitet ar Game Art, dvs konst inspirerad av dataspel.
 • C'est Bon Kultur - Forening som ger ut den internationella seriekonst-antologin C'est Bon Anthology. Anordnar aven utstallningar och andra kulturella evenemang.
 • Glanta - Svensk och oversatt essaistik, skonlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst.
 • Heterogenesis - Svensk- och spansksprakig konst- och kulturtidskrift med fokus pa samtidskonst och kultur.
 • Konstnaren - Facktidning for yrkesverksamma bild- och formkonstnarer.
 • Konstperspektiv - Nordens storsta tidskrift om konst. Speglar konstlivet med aktuella utstallningar, design, arkitektur, konstnarsportratt och kritisk debatt.
 • Konstperspektivs Webbmagazine - Konstperspektivs Webbmagazin skriver om konsten och Internet, bokrecensioner och om framtidens konstnarer under rubriken ”Manadens konstskoleelev”.
 • Konsttidningen Volym - Konstidskrift pa natet. Motesplats for konsten i Vasternorrland. Ges ut av EU-projektet ”Konst i Vasternorrland”.
 • Konsttidskriften Paletten - Presenterar och diskuterar konstnarskap, konstnarers texter och projekt liksom den visuella konstens teori och historia. Dessutom recensioner, intervjuer med mera.
 • Mars - Kvartalsutgiven konsttidskrift.
 • Omkonst - konstnarer skriver om konst - Konstnarer skriver om konst. Anmaler utstallningar och skriver om konstnarer och deras konstverk.
 • Pequod - Kulturtidskrift inom konst, musik, film och litteratur. Pequod Press ger ut svensk skonlitteratur och oundgangliga korn ur litteraturhistorien.
 • Site - Tidskrift om konst och kultur.
 • Source Video Magazine of Contemporary Art - Nordens enda konsttidskrift pa video. Source ges ut pa VHS videoband och har som mal att i rorliga bilder dokumentera och presentera ung svensk video/konst i ett internationellt perspektiv. Source kommer ut en gang om aret.
 • The Art Bin - Svensk/internationell kulturtidskrift med konst, litteratur, musik, artiklar, essaer, samt tusentals sidor klassiska och andra kalltexter pa flera sprak. Red. Karl-Erik Tallmo.
 • Tidskriften Fabrik - Fabrik ar en tidskrift for samtida konst, litteratur och berattande. Den drivs ideellt och i samarbete med andra, konstnarer, skribenter och musiker.
 • Underground Productions - Svensk graffititidning. Haller aven forelasningar om graffiti och distribuerar andra tidningar, bocker och filmer om hiphop, graffiti och annan ung kultur.
 • Wonderful Comics - En webbtidskrift som behandlar popularkultur, konst, litteratur och framfor allt tecknade serier.
 • Zenit - kulturtidningen i vast - Bevakar kulturen i Vastra Gotaland samt Halland. Bred kulturtidning som skriver om konst, teater, musik, litteratur och foto. Dessutom kalendariet Kultur-Guiden i vast, Gallerironden och lankar till kulturen i vastsverige. Nattidningen gar hand i hand med papperstidningen.

 

главная о нас министерства жилье семья работа учеба здоровье права потребителя законы путешествия культура бизнес иммиграция русская швеция форум контакт

Copyright © 2010 www.swedenart.se