главная о нас министерства жилье семья работа учеба здоровье права потребителя законы путешествия культура бизнес иммиграция русская швеция форум контакт

Министерства и ведомства Швеции

 
 

 

Allmanna reklamationsnamnden
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljoverket
Banverket
Barnombudsmannen
Bilprovningen
Bolagsverket
Boverket
Brottsforebyggande radet
Brottsoffermyndigheten
CSN
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Djurskyddsmyndigheten
Energimyndigheten
Exportkreditnamden
Exportradet
Finansinspektionen
Folkhalsoinstitutet
Folktandvarden
Forsvarsmakten
Forsakringskassan
Hogskoleverket
Invest in Sweden Agency
Jordbruksverket
Jamstalldhetsombudsmannen
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
Kungliga Hovstaterna
Lantmateriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Lakemedelsverket
Lansstyrelsen
Lararnas Riksforbund
Migrationsverket
Patent- och registreringsverket
Polisen

Post- och telestyrelsen
Pensionsmyndigheten
Regeringen
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagen
Riksforsakringsverket
Riksaklagaren
Raddningsverket
SIDA
SIFO
Sjofartsverket
Skattebetalarna
Skatteverket
Skogsvardsstyrelsen
Skolverket
SMHI
Smittskyddsinsitutet
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Statens Haverikommission
Statens Konstrad
Statens Kulturrad
Stralsakerhetsmyndigheten
Statens Veterinarmedicinska Anstalt
Statistiska Centralbyran
Statskontoret
Svenska Institutet
Svenska Kyrkan
Svenskt naringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges ambassader & konsulat
Sveriges Marknadsforbund
Sweden.se
Transportstyrelsen
Tullverket
Ungdomsstyrelsen
Utrikesdepartementet
Vagverket
Varldsnaturfonden

  Дружеский шарж в Стокгольме в Швеции

 


главная о нас министерства жилье семья работа учеба здоровье права потребителя законы путешествия культура бизнес иммиграция русская швеция форум контакт

Copyright © 2010 www.swedenart.se